Projekt

I like Europe and Europe likes me.
Idea “postępu“ w oczach młodego pokolenia artystów z Polski.

Tytuł wydarzenia I like Europe and Europe likes me nawiązuje do słynnej pracy Josepha Beuys’a I like America and America likes me. W 1974 roku, artysta zamknął się z dzikim kojotem w nowojorskiej galerii na trzy dni. Oprócz relacji człowieka z naturą, performance ten odnosi się również do podziału, który wtedy istniał pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą Wschodnią.

Dwa bloki rozpadły się, ukazując powstanie nowych granic geograficznych i ideologicznych, również w samej Europie. Napięcia specyficzne dla tej nowej konfiguracji kontrastują z ogólnym postępem XXI wieku. Odkrycia naukowe, technologiczne, wydarzenia polityczne, mutacje społeczne, wszystkie te elementy charakterystyczne dla współczesnej modernizacji wydają się karmić napięcia naszych czasów.

Czy każdy postęp jest “ulepszeniem“? Jak wpływa on na naszą codzienność, nasze zachowanie i stosunki międzyludzkie? Czy pobudza on świadomość? Czy prowadzi do emancypacji indywiduum i społeczeństwa? Czy oznacza on zawsze poprawę warunków życia, lub może jesteśmy w trakcie doznawania jego nieodwracalnych skutków? Jak młode pokolenie polskich artystów interpretuje ideę postępu w swojej twórczości?

Projekt wystawy i forum

Przyjmie on formę wystawy grupowej, prezentującej prace dziesięciu artystów. To zdarzenie będzie gospodarzem szeregu imprez: okrągłe stoły, konferencje, projekcje, workshopy i koncerty. Do udziału w forum dyskusyjnym zostaną zaproszeni historycy, socjologowie, działacze kulturalni, artyści… z polski jak i z Francji w celu pogłębienia tematyki i zapoznania widzów ze współczesną Polską i jej sceną artystyczną. Wydarzenie odbędzie się w kwietniu 2018 roku, w Fondation Hippocrène w Paryżu.

Ekipa:

Dyrekcja artystyczna:
Martin PHELINE
Karolina KAZMIERSKA
Théodore DEBOVES

Administracja:
Giulia ARMANINI

Komunikacja i partnerzy:
Sandra GHEGELIU