Konkurs 2017

I like Europe and Europe likes me.
Idea “postępu“ w oczach młodego pokolenia artystów z Polski.

Tytuł wydarzenia I like Europe and Europe likes me nawiązuje do słynnej pracy Josepha Beuys’a I like America and America likes me. W 1974 roku, artysta zamknął się z dzikim kojotem w nowojorskiej galerii na trzy dni. Oprócz relacji człowieka z naturą, performance ten odnosi się również do podziału, który wtedy istniał pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą Wschodnią.

Dwa bloki rozpadły się, ukazując powstanie nowych granic geograficznych i ideologicznych, również w samej Europie. Napięcia specyficzne dla tej nowej konfiguracji kontrastują z ogólnym postępem XXI wieku. Odkrycia naukowe, technologiczne, wydarzenia polityczne, mutacje społeczne, wszystkie te elementy charakterystyczne dla współczesnej modernizacji wydają się karmić napięcia naszych czasów.

Czy każdy postęp jest “ulepszeniem“? Jak wpływa on na naszą codzienność, nasze zachowanie i stosunki międzyludzkie? Czy pobudza on świadomość? Czy prowadzi do emancypacji indywiduum i społeczeństwa? Czy oznacza on zawsze poprawę warunków życia, lub może jesteśmy w trakcie doznawania jego nieodwracalnych skutków? Jak młode pokolenie polskich artystów interpretuje ideę postępu w swojej twórczości?

Projekt wystawy i forum

Przyjmie on formę wystawy grupowej, prezentującej prace dziesięciu artystów. To zdarzenie będzie gospodarzem szeregu imprez: okrągłe stoły, konferencje, projekcje, workshopy i koncerty. Do udziału w forum dyskusyjnym zostaną zaproszeni historycy, socjologowie, działacze kulturalni, artyści… z polski jak i z Francji w celu pogłębienia tematyki i zapoznania widzów ze współczesną Polską i jej sceną artystyczną. Wydarzenie odbędzie się w kwietniu 2018 roku, w Fondation Hippocrène, w Paryżu.

Warunki uczestnictwa

Do udziału w konkursie zapraszamy artystów na początku i w połowie swojej kariery. Akceptujemy wszystkie techniki. Zaproponowane prace powinny odpowiadać tematyce wystawy.

Wniosek musi zawierać:

  • portfolio z tekstem opisującym pracę artystyczną
  • propozycję maksymalnie 3 prac wraz z tekstem argumentującym ich wybór. Zapraszamy do dołączania plików i innych materiałów pomocnych, (zdjęcia, teksty, filmy, nagrania dźwięku. . .)
  • CV

Do dnia 3 grudnia 2017 – prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres asso.beast@gmail.com (lub na adres pocztowy B-East – 35 Rue Etienne Marcel – 93500 Pantin – Francja)

Selekcji prac na wystawę dokona komitet, złożony z członków biura stowarzyszenia oraz z osobowości ze środowiska artystycznego.
Do końca stycznia 2018 – zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych prac/informacje będą rozesłane e-mailem oraz zamieszczone na stronie internetowej www.b-east.eu

Wystawa odbędzie się w kwietniu 2018, w Fondation Hippocrène, w Paryżu. Wszystkie koszty podróży, zakwaterowania i transportu prac będą poniesione przez Stowarzyszenie B-East, zależnie od dotacji uzyskanych od władz lokalnych, wydziałowych i regionalnych.

Zapraszamy do kontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Wersja PDF do pobrania:

Wersja polska: Aplikacja_2017
Wersja angielska: Open_Call_2017
Wersja francuska: Appel_candidature_2017