O nas

B-East jest stowarzyszeniem non-profit, zainicjowanym w 2017 roku. Założeniem jego jest promowanie kreatywności w dziedzinie sztuki wizualnej oraz stworzenie platformy wymiany idei wokół aktualności estetycznych dotyczących kwestii problematycznych współczesnego społeczeństwa. Jego program skupia się na promocji artystów z różnych środowisk i kultur, koncentrując się na artystach z Europy Środkowej i Wschodniej (Central and Eastern Europe – CEE).